Tel: 0216 532 08 08 - Whatsapp: 0532 130 55 04
Bülten

   Kampanyalar İle İlgili Bilgilendirme

  .Renu 360ml Solüsyon 800 adet ile stoklarla sınırlıdır. Kampanyasız satış fiyatı 20 TL'dir 

  .Kampanyamız renkli ve günlük lensler için geçerli değildir.

  Kampanyamız 31.05.2016 tarihine kadar geçerlidir.

KONTAKT LENS REÇETESİ ÖRNEĞİ

Prot. No : XXXXX
Hasta Adı : XXXXX
Soyadı : XXXXX
Yaşı : XXXXX
Adresi : XXXXX

Tarih: XX/XX/XXXX
Reçetenin Son Kullanma Tarihi: XX/XX/XXXX
  SAĞ GÖZ SOL GÖZ
Temel Eğri 8.4 8.4
Dioptri -3.00 -3.00
Tüm Çap    
TORİK
Astigmatizma aksı ve dioptrisi
   
BİFOKAL
Yakın için eklenen dioptri
   
RENKLİ
Renk özellikleri
Ek özellikler
   
Lensin özel adı    
KONTAKT LENSİN
KULLANIM ÖNERİSİ
 
Bu reçete son kullanma tarihinden sonra kullanılamaz. Bu reçete 3 nüsha olarak düzenlenmelidir.
DOKTOR ONAYI: İmza-Kaşe
  • Reçetenizin kabul edilebilmesi için kırmızı çerçeveli alanların olması şarttır.
  • Müessesemizde, göz hastalıkları uzmanı tabipler tarafından yazılmayan ve tabibin adını, diploma veya sicil numarasını, görev adresini veya çalıştığı sağlık kurum ve kuruluşunun ismini ihtiva etmeyen reçeteler kabul edilemez ve bu şekildeki reçetelerde yazılı olan numaralı gözlük camları ve her türlü lens satılamaz.