Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

Kişisel bilgilerinizin korunması ve gizliliğinizin sürdürülebilmesi Lensci.com ekibi olarak birinci önceliğimizdir. Biz, Lensci.com olarak; müşterilerimiz, tüketicilerimiz ve çalışanlarımız dahil şirketimiz ile ilişkili şahısların uhdemizde bulunan kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde güvence altına alınması ve işlenmesi konusuna hassasiyetle yaklaşmaktayız.

Lensci.com, kişisel verilerinize dair bilgileri Üyelik Sözleşmesi'nde belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacaktır. Bu kapsamda, kullanıcılardan derlediği kişisel ve hassas bilgileri yasal gereklilikler dışında, kullanıcı onayı olmaksızın hiçbir nedenle açıklamamayı, söz konusu bilgileri üçüncü şahıslarla veya kurumlarla paylaşmamayı ve kötüye kullanmamayı taahhüt eder.

Kişisel verileriniz üyelik başvurunuz sırasında ve/veya sonrasında yazılı ve/veya sözlü olarak ve/veya elektronik ortamda tarafımıza iletmiş olduğunuz, özel nitelikli kişisel verilerinizi de içeren her türlü bilgi ve belgeyi ifade etmekte olup, bu bilgiler fiziki ve dijital ortamda saklanmakta ve tüm kişisel veriler ürün veri tabanının korunduğu sistemle korunmaktadır.

Kişisel veri bilgileriniz, şirketimiz bünyesinde, sitemizdeki kayıt formları, sipariş formları, irtibat bilgileriniz (adınız, soyadınız, e-mail adresiniz, telefon numaralarınız ve posta adresiniz vs.) ve demografik bilgileriniz (yaşınız ve gelir seviyeniz vs.) şeklinde talep edilmektedir. Ayrıca, satın alma formlarımız mali bilgilerin (kredi kartı numaraları vs.) verilmesini de gerektirmektedir.

Bilinmelidir ki; Lensci.com, üye olurken girdiğiniz kişisel veri bilgilerini yalnızca, verdiğimiz hizmetleri daha etkin kılmak için kullanır. Bu hizmetler; siparişlerinizi almak, ürün ve hizmetlerimizi sunmak, ödemelerinizi gerçekleştirmek, siparişleriniz, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama amacıyla sizinle irtibata geçmek, bilgilerinizi güncellemek ve üyeliğinizi yönetmek ve sürdürmek, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek ve üçüncü şahısların teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini bizim adımıza yerine getirmelerini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

Söz konusu kişisel veri bilgileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında şirketimiz ile müşteri, tüketici, tedarikçi veya çalışan sıfatı ile paylaştığınız kişisel verileriniz KVKK’ ya uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilir.

Kişisel veri bilgileriniz işlenirken; hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile sizleri daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarınızı anlamak, isteklerinize daha hızlı cevap verebilmek ve sizlerle olan iletişimimizi geliştirerek sizlere daha iyi hizmet vermek ve daha kişisel ürün, hizmet ve teklif sunabilmek, bunları yapabilmek için analiz yapmak, sizleri ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilmek, ürün ve hizmetlerimiz hakkında memnuniyetinizi ölçmek, istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek için ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek ya da mevzuat tarafından öngörülen raporlama ve sair yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmek amaçlanmıştır.

Çalışanlarımızın verileri ise, İş Kanunu ve çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü zorunlulukların yanı sıra insan kaynakları politikamız dahilinde veya performans düzeyini ve çalışan memnuniyetini arttırmak ve iş güvenliği ve iş barışının sağlanması gibi işletmesel nedenler ile Şirketimiz veya Şirketimizin işbirliği yaptığı veya yetkilendirdiği gerçek veya tüzel kişiler tarafından işlenebilecektir.

Toplanan veriler, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlarla, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; doğrudan/dolaylı olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimiz ile sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt içine veya yurt dışına aktarılabilecektir

Rapid SSL, Visa, Mastercard, Maestro, American Express