Göz Hastalıkları

Miyopi

Miyopide esas olarak uzağı net görememe söz konusudur. Buna karşın yakındaki cisimler genellikle iyi görülür.

Miyopi, baktığımız cisimden gelen ışınların retinanın tam üzerinde değil önünde odaklanması sonucu oluşur. Sonuçta, retinada baktığımız uzaktaki cismin bulanık bir görüntüsü oluşur. Toplumun ortalama % 30'unda bulunan bir kırma kusurudur. Göz küresinin ön-arka uzunluğunun normalden daha uzun olması ya da gelen ışınların kornea, lens ve vitreusta normalden fazla kırılması sonucu ortaya çıkabilir. Bir gözün miyopi derecesi ne kadar yüksekse net görebilme uzaklığı da o kadar düşüktür. Yani, yüksek miyop bir göz gözlüksüz veya lenssiz ancak çok yakından net görebilir.

Yaş ilerledikçe miyopinin bir miktar gerileyebilmesi mümkün olmakla birlikte yaygın kanının aksine miyopiden zamanla tamamen kurtulmak ve uzağı gözlüksüz ve lenssiz net görebilmek beklenen bir durum değildir. Buna karşın özellikle düşük dereceli miyopiye sahip bazı kişiler 45 yaş üzerinde okuma gözlüğü kullanmaktan kurtulabilir ve sadece uzak için gözlük veya lens kullanmaya devam ederken yaşıtlarından farklı olarak gözlüksüz okuyabilme avantajına sahip olabilirler.Hipermetropi

Hipermetropide esas olarak yakını görememe söz konusudur. Ancak yaygın kanının aksine hipermetropide uzak görme de tamamen normal değildir. Hipermetroplar küçük yaşlarda uzağı görmede zorluk çekmeseler de (hipermetropinin derecesi çok yüksek değilse), yaşın ilerlemesiyle birlikte uzağı da net görmekte zorlanmaya başlarlar.

Hipermetropi, baktığımız cisimden gelen ışınların retinanın tam üzerinde değil arkasında odaklanması sonucu oluşur. Sonuçta, retinada cismin bulanık bir görüntüsü oluşur. Toplumun ortalama % 25'inde görülen bir kırma kusurudur. Göz küresinin ön-arka uzunluğunun normalden daha kısa olması ya da gelen ışınların kornea, lens ve vitreusta normalden az kırılması sonucu ortaya çıkabilir.

Çocukların büyük kısmında doğuşta hipermetropi vardır. Büyümeyle birlikte göz küresinin de ön-arka uzunluğunun artmasıyla birlikte genellikle bu hipermetropi de geriler.Astigmat

Astigmatizm uzak ve yakın görmede bulanıklığa yol açar; düzenli (basit, bileşik, karışık) ve düzensiz tipleri mevcuttur. Düzenli astigmatizm göze gelen ışınların retinanın tam üzerinde bir noktada değil retinanın önünde ya da arkasında birden fazla noktada odaklanması sonucu oluşur. Astigmatizm en sık görülen kırma kusurudur ve gözlerin büyük bir çoğunluğunda değişen derecelerde bulunur. Kornea yüzeyinin tam küresel şekilli olmaması, bir eksende diğerinden daha farklı eğimde olması durumundan kaynaklanır. Sonuçta, retina üzerinde oluşan görüntü simetrik değildir, şekil bozukluğu vardır. Astigmatizm miyoplarda ve hipermetroplarda bulunabilir.

Düşük dereceli astigmatizmi olanlar kırma kusurunun farkında olmayabilir ya da hafif bulanık görme şikayeti tarifleyebilir. Daha yüksek derecede astigmatizmi olanlarda ise başağrısı, bulanık görme ve şekilleri bozuk görme sıklıkla karşılaşılabilen şikayetlerdir.Astigmatizm gözlük veya Toric lens kullanılarak düzeltilebilir.Presbiyopi (yaşa bağlı okuma güçlüğü)

Yaşın ilerlemesiyle birlikte göz küresinin içinde bulunan göz merceğinin yakın cisimlere odaklanabilme yeteneği giderek zayıflar. Bu yakına odaklanamama ve dolayısıyla yakını görememe problemi genellikle 40 yaşın üzerinde belirgin hale gelir. Presbiyopi olarak adlandırılan ve yaşa bağlı olarak normalde her gözde oluşması beklenen bu kırma kusuru düşük miyopisi olanlar dışında her göz için yakın gözlüğü ya da okuma gözlüğü kullanımını gerektirir.

Rapid SSL, Visa, Mastercard, Maestro, American Express