Lens Sözlük

Lens Sözlüğü

 

KONTAKT LENS NEDİR?


Kontak lens
; miyop, hipermetrop, astigmatism, uzak-yakın görme bozukluklarının giderilmesinde tercih edilen optik mercektir. Kontakt lens, esnek bir maddeden yapılmış olup çok yakından bakılmadıkça göz üzerindeki varlığı belli olmaz.

ASTİGMATİSM (ASTİGMATİZMA) NEDİR?

Astigmatism; gözün en ön tabakası olan korneanın şeklinin bozularak, ışığı doğru biçimde kıramamasıyla, görüntünün retinada bulanık olarak oluşmasına sebep olan görme bozukluğudur. Işığın retinaya geçme şeklini veya kırılmasını etkileyebilir. Bu durum bozuk görmeye veya net olmayan, bulanık görmeye yol açar.

MİYOP (MİYOPİ) NEDİR?

Miyop (Miyopi), gözün yapısının normalden uzun olmasına bağlı olarak uzağı net görememesidir. Miyopide göze gelen ışınlar retinanın üzerinde değil de önünde odaklanır. Miyop olan insanlar uzaktaki nesneleri ve işaretleri görmede zorluk çeker, ancak yakın olan nesneleri açıkça görebilirler.

HİPERMETROP NEDİR?

Hipermetrop, göze gelen ışınların ağ tabakanın (retinanın) arkasında odaklanması sonucu meydana gelen bir göz kusurudur. Hipermetroplar uzağı görebilirken, yakındaki nesneleri net göremezler. Hipermetropi bir hastalık değil, göze gelen ışığı kırma kusurudur.

ASFERİK LENS NEDİR?

Asferik lens: Küreden daha çok bir elips, parabol veya diğer konik şekillere benzeyen lens şekli. Lens uygunluğu ve konforunu arttırmak amacıyla korneaya daha paralel lens uygulamasını sağlamak için veya progresif bifokal etkisini sağlamak üzere lensler bu şekilde dizayn edilir.

AKS NEDİR?

Aks: Silindirik bir merceğin ana meridyeni(kontakt lenslerde torik bir kontakt lensin en düz meridyenidir.)

DK DEĞERİ NEDİR?

Dk değeri: Kontakt Lens materyalinin oksijen geçirgenliği anlamına gelmektedir.

DK/T DEĞERİ NEDİR?

Dk/t değeri: Kontakt Lens materyalinin kalınlığına göre oksijen geçirgenliği anlamına gelmektedir.

NEMLENDİRİCİ AJAN NEDİR?

Nemlendirici ajan: Kontakt Lens solüsyonlarının içinde, lens yüzeyinin nemli tutulmasını sağlayan bir maddedir. Kontakt Lens’i takma anında rahatlık sağlar.

SOLÜSYON NEDİR?

Solüsyon: Kontakt Lens’in ıslatıldığı, durulandığı ve içinde saklandığı sıvı.

TORİK LENS NEDİR?

Torik lens: Astigmatizmanın kontakt lens ile düzeltilmesinde kullanılan  silindirik özellikli kontakt lenstir. Astigmatlı kontakt lens; Dioptri, silindir ve aks olmak üzere 3 değere sahiptir.

Rapid SSL, Visa, Mastercard, Maestro, American Express